top
Forsiden » Ukategorisert » MR Prostata
MR Prostata

MR prostata

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Av menn som dør av kreft så er prostatakreft
den den nest hyppigste kreftformen. Hvert år rammes ca. 4000 menn av prostatakreft og hvert år dør
ca. 1000 av sykdommen. De fleste som får prostatakreft kommer ikke til å dø av sykdommen.

Hyppigheten av prostatakreft stiger med alderen, men forekommer sjelden blant menn under 50 år.

Prostatakreft er vanligvis symptomfri, men følgende symptomer kan oppstå ved prostatakreft:

• Blodmangel
• Tretthet og vekttap
• Smerter i rygg og skjelett
• Hyppig vannlating
• Tynn og svak urinstråle
• Vanskeligheter med å tømme blæren
• Blod i urinen

Prostatakreft kan deles inn i ulike stadier.
I første stadium er sykdommen lokal, dvs. svulsten vokser bare innenfor selve prostata.
Andre stadium er regionalt, dvs. svulsten har vokst inn i nærliggende organer som urinblære, sædledere, urinrør og endetarm,
eller den har spredt seg til lymfeknutene i bekkenet.
Tredje stadium er når kreften har spredt seg til andre steder i kroppen, f.eks. til skjelettet.

Hvis din lege mistenker prostatakreft eller du får påvist forhøyet PSA så er det viktig å avklare om du
kan ha prostatakreft og hvor aggressiv kreften eventuelt er.

Vanligvis anbefales alle menn over 50 år å ta PSA, gjerne årlig. Ved forhøyet PSA kan det mistenkes
kreft og videre utredning anbefales.

• 50-59 år: PSA bør være under 3,5
• 60-69 år: PSA bør være under 4,5
• 70-79 år: PSA bør være under 6,5
 

MR av prostata har revolusjonert prostatadiagnostikken MR er den beste metoden for å påvise og lokalisere hvor i prostata kreften sitter.
Tidligere utførte man gjerne MR av prostata etter en negativ prøvetakning (biopsi), men med fortsatt mistanke om kreft.
De senere år er det mer og mer vanlig å ta MR før biopsi. MR før biopsi ansees å være den mest optimale utredningen.
Dersom MR ikke viser områder suspekt på kreft så kan man i de fleste tilfeller slå seg til ro og kun kontrollere med blodprøve (PSA) og klinisk undersøkelse.
Dersom MR mistenker kreft så kan legen (urologen) ta målrettete biopsier og på den måten få best mulig kartlegging av kreftens aggressivitet (Gleason score).
Resultatet av MR sammen med biopsisvaret vil veilede legen til å velge den beste behandlingen for deg.

Priser:
MR prostata kr 2900,-
MR prostata lymfeknutestaging (prostatabekken) kr 1950,-
MR skjelettmetastase (totalcolumna med metastaseprotokoll) kr 3450,-
MR prostata med totalcolumna og bekken kr 8300,-top