top
Forsiden » Tjenester » Privat Allmennlege

Privat Allmennlege

Nyansatt privat allmennlege fra august 2016 er Gunnar Hjorth.

Allmennlegen er som regel den du først oppsøker og som står for den generelle, forebyggende og behandlende medisinen. Det er også allmennlegen som i de fleste sammenhenger er det første leddet i kontakten med andre helsetjenester.

Vår allmennlege jobber tverrfaglig og i samarbeid med våre øvrige spesialister på huset. Pasientene er derfor sikret både rask og sikker diagnose, etterfulgt av riktig type videre behandling.

Vi ønsker å gi deg det beste tilbudet du kan få, og setter derfor opp god tid til konsultasjonen.

top