top
Forsiden » Tjenester » Bedriftshelsetjeneste

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Helsehuset Bedriftshelsetjeneste (tidligere Integro Safety) tilbyr en kostnadseffektiv bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet. Vi har bedriftskunder over hele Sør-Norge som vi bistår i å følge forskrifter og lovverk.

Vi tilbyr fagkompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi og arbeidsplassvurdering, yrkeshygieniske forhold, arbeids- og organisasjonspsykologi.

Vi kan gjøre kartlegging og tiltak innen:

 • Arbeidsmiljø
 • Helsekontroller og vaksiner
 • Ergonomiske forhold
 • Risikovurderinger og handlingsplaner
 • Inneklima

Vi kan yte bistand, rådgivning og veiledning innen:

 • Systematisk HMS-arbeid
 • Internkontroll
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Forebyggende sykefraværsarbeid
 • Dialogmøter
 • AKAN-saker
 • HMS-kurs for verneombud og ledere

Vi utfører målrettede helsekontroller basert på en risikovurdering av de ansattes arbeidsområder.

 

For presentasjon/tilbud, kontakt faglig leder Svein Hagen på tlf. 90141640, eller send en e-post til svein@helsehuset.kongsberg.no