Vi har offentlig avtale med Helse Sør-Øst for MR-, CT-, Røntgen- og Ultralydundersøkelser. Vi har kort ventetid for alle undersøkelser.top