Helsehuset Kongsberg har en god nyhet. Fra januar 2017
vil vi forsterke vår gynekolog og ultralydklinikk med
Laura Tamasauskiene.